สีกระเป๋าถูกโฉลกประจำวันเกิด

สีกระเป๋าถูกโฉลกประจำวันเกิด

          บริวาร หมายถึง ลูกดี ลูกน้องดี

          อายุ หมายถึง สุขภาพ อารมณ์

          เดช หมายถึง อำนาจ บารมี

          ศรี หมายถึง ความอ่อนโยน ความน่ารักน่าเอ็นดู ความใจเย็น ความรัก

          มูลละ หมายถึง การเงิน ทรัพย์สิน

          อุตสาหะ หมายถึง ความอดทนความเพียรพยายาม

          มนตรี หมายถึง มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู

          กาลกิณีหมายถึง ไม่ดี

          สีเหลือบ คือสีที่เราไม่สามารถ ฟันธงว่ามันคือสีอะไรกันแน่ตัวอย่างเช่น สีของไข่มุก หรือ สีของโอปอล

                                         

สีของคนวันจันทร์

          สีบริวาร คือ สีขาว ครีมเหลือง

          สีอายุ คือ สีชมพู สีม่วง

          สีเดช คือ สีเขียว

          สีศรี คือ สีดำ เทา น้ำตาล (เสริมราศี)

          สีมูลละ คือ สีส้ม

          สีอุตสาหะ คือ สีเหลือบ

          สีมนตรี คือ สีฟ้า

          สีกาลกิณี คือ สีแดง

                                       

สีของคนวันอังคาร

          สีบริวาร คือ สีชมพู สีม่วง

          สีอายุ คือ สีเขียว

          สีเดช คือ สีเทา ดำ น้ำตาล

          สีศรี คือ สีส้ม

          สีมูลละ คือ สีเหลือบ

          สีอุตสาหะ คือ สีฟ้า

          สีมนตรี คือ สีแดง

          สีกาลกิณี คือ สีขาว ครีม เหลือง

                                     

สีของคนวันพุธ

          สีบริวาร คือ เขียว

          สีอายุ คือ สีเทา ดำ น้ำตาล

          สีเดช คือ สีส้ม

          สีศรี คือ สีเหลือบ

          สีมูลละ คือ สีฟ้า

          สีอุตสาหะ คือ สีแดง

          สีมนตรี คือ สีขาว ครีม เหลือง

          สีกาลกิณี คือ สีชมพู ม่วง

                                   

สีของคนวันพฤหัสบดี

          สีบริวาร คือ สีแสด

          สีอายุคือ สีเหลือบ

          สีเดช คือ สีฟ้า

          สีศรี คือ สีแดง

          สีมูลละ คือ สีขาว ครีม เหลือง

          สีอุตสาหะ คือ สีชมพู ม่วง

          สีมนตรี คือ สีเขียว

          สีกาลกิณี คือ สีเทา ดำ น้ำตาล

                                   

สีของคนวันศุกร์

          สีเดช คือ สีครีมขาวเหลือง

          สีบริวาร คือ สีฟ้า

          สีอายุ คือ สีแดง

          สีศรี คือ สีชมพู ม่วง

          สีมูลละ คือ สีเขียว

          สีมนตรี คือ สีส้ม

          สีอุตสาหะ คือ สีเทา, ดำ, น้ำตาล

          สีกาลกิณี คือ สีเหลือบ

                                       

สีของคนวันเสาร์

          สีบริวาร คือ สีเทา ดำ น้ำตาล

          สีอายุ คือ สีแสด

          สีเดช คือ สีเหลือบ

          สีศรี คือ สีฟ้า

          สีมูลละคือ สีแดง

          สีอุตสาหะ คือ สีขาว ครีม เหลือง

          สีมนตรี คือสีชมพู ม่วง

          สีกาลกิณี คือ สีเขียว

                                      

สีคนเกิดวันอาทิตย์

          สีบริวาร คือสีแดง

          สีอายุ คือสีขาว ครีมเหลือง

          สีเดช คือสีชมพู ม่วง

          สีศรี คือสีเขียว

          สีมูลละ คือสีดำน้ำตาล เทา

          สีอุตสาหะ คือสีส้ม

          สีมนตรี คือสีเหลือบ ควันบุหรี่

          สีกาลกิณี คือสีฟ้า         

     ถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์ให้ลดการใช้สีที่เป็นเดชให้ไปใช้สีที่เป็นศรีเพิ่มขึ้นเพื่อจะช่วยลดอารมณ์ของเราได้ แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนก็ให้ใช้สีที่เป็นเดชเพิ่มขึ้นจะช่วยให้เราเป็นคนมั่นใจและ เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นด้วย กาลกิณี หมายถึง ไม่ดี ต้องห้าม แต่ ในของที่ดี ก็มีด้านไม่ดีและในของที่ไม่ดีเช่นกาลกิณีก็ยังมีด้านดีด้วยเช่นกันประมาณว่าถ้าใช้สีกาลกิณีเป็นกระเป๋าเงินก็จะไม่ค่อยออกแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินเข้าเหมือนกันควรใช้กระเป๋า 2 ใบ ใบเล็ก เป็นกาลกิณีใส่สตางค์ไว้ส่วนอีกใบเป็นใบใหญ่เพื่อใส่กระเป๋าใบเล็ก เพราะสีกาลกิณีเงินไม่ออกแต่สีของมูลละเป็นทรัพย์สินเงินทอง เงินเข้า