PU คืออะไร

PU คืออะไร                      
         หนังพียูคือหนังเทียมชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ด้วยกัยหลายประเภทอาทิเช่น หนังเซมิพียู และหนังพีวีซี แต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงหนังเทียมที่มีคุณสมบัติการสัมผัส เหมือนหนังแท้มากที่สุดและดีที่สุดในบรรดาหนังเทียมทั้งหมด นั่นก็คือ "หนังเทียมพียู" หนังเทียมประเภทพียู มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาดไร้มลพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์จึงทำให้แม้กระทั่งของ เล่นเด็กที่ขายกันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นประเทศทางยุโรปญี่ปุ่น อเมริกา ฯลฯ ใช้พลาสติกประเภทพียูเป็นวัตถุดิบในการผลิตแม้กระทั่งหนังเทียมพียูจะมีราคา สูงและมีอายุการใช้งานซึ่งจะเสื่อมและย่อยสลายไปเองแต่ทุก ๆคนก็ยังพึงพอใจในคุณภาพและเลือกใช้หนังเทียมพียูในสินค้าหลายประเภทที่มี อยู่ในท้องตลาดปัจจุบ้นนี้และความต้องการก็ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก การรณรงค์ต่อต้านการฆ่าสัตว์หลายประเภทหรือการรณรงค์ต่อต้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ปัจจัยเป็นแรงผลักดันให้ความต้องการของหนังเทียมพียูนี้สูงขึ้นทุกวัน

            
          หนังเทียมพียูมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ แบบอบแห้ง dry process และแบบผ่านน้ำ wet process ซึ่งแบ่งแยกตามรูปแบบของการผลิต
- หนังเทียมพียูแบบอบแห้ง Dry process มี 3 ชั้นคือชั้นสี ชั้นกาว และชั้นผ้า
- หนังเทียมพียูแบบผ่านน้ำ Wet process ก็มี 3 ชั้นเช่นเดียวกันแต่ในชั้นผ้านั้นจะนำไปโค๊ตหรือเคลือบด้วยเนื้อพียูก่อน เพื่อให้เนื้อสัมผัสเหมือนหนังแท้ยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนการเคลือบหรือโค๊ต ด้วยเนื้อพียูบนผ้านั้นต้องผ่านน้ำเพื่อสร้างเนื้อพียูเครื่องเคลือบหรือ โค๊ตพียูบนผ้าที่ต้องผ่านน้ำเรียกว่าเครื่อง Wet process ดังนั้นหนังเทียมพียูที่ใช้ผ้าที่ผ่านกรรมวิธีจากเครื่องนี้จึงเรียกว่าหนัง เทียมพียูประเภท Wet process แต่ละประเภทของเครื่องหนังต้องการหนังเทียมพียูไปใช้งานในลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกชนิดของเนื้อพียูมาใช้งานจึงแตกต่างกัน
          เนื้อพียูมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ Polycarbonate based PU, Polyether based PU และ Polyester based PU
- หนังเทียมที่เป็นประเภท Polycarbonate based PU นั้นจะมีอายุการใช้งานได้นานถึง 20 ปีและมีความทนกรดด่างสูง
- หนังเทียมที่เป็นประเภท Polyether based PU นั้นจะมีอายุการใช้งานได้นานถึง 7 ปีและมีความทนกรดด่างสูง
- หนังเทียมที่เป็นประเภท Polyester based PU นั้นเป็นที่นิยมที่สุดเหมาะสำหรับสินค้าแฟชั่นซึ่งประเภทนี้อยู่นานถึง 3 ปีมีความทนกรดด่างพอควร แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานเนื่องจากมีการใช้เนื้อพียูประเภทนี้สูงจึงทำ ให้เนื้อพียูประเภทนี้ราคาไม่สูง

                                               
           ในภาวการณ์แข่งขันที่สูงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายโรงงานลดต้นทุนมากจนลืม สามัญสำนึกในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ดีใช้วัสดุในการผลิตที่ไม่มีคุณภาพทำให้มาตรฐานไม่ถึง คุณภาพสีต่ำ ทำให้เวลาโดนแดดแล้วสีเปลี่ยนโดยเฉพาะสีขาวถ้า ไม่ใช้สีที่ดีแล้วเวลาเก็บไว้แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง การลดต้นทุนโดยใช้ วัสดุ Filler หรือพวกเยื่อไม้ Cellulose ชนิด long fibre ซึ่งราคาถูกกว่าเนื้อพียูกว่าครึ่งหรือพวก คัลเซี่ยม ที่ได้จากการระเบิด หินภูเขาซึ่งกิโลละประมาณ 4 บาทในขณะที่เนื้อพียูราคากว่าร้อยบาทต่อกิโลกรัมเมื่อผสมไปในส่วนผสมอย่างไร้มาตราฐานแล้วจะทำให้อายุการใช้งานและการทนกรดด่างน้อยลงซึ่งสินค้าเหลือ อยู่แค่ 3-4 เดือนก็เสื่อม หลายกรณีนี้เกิดขึ้นกับสินค้าที่มาจากประเทศจีนซึ่งจากที่ได้เดินทางไปดูตลาดและเยี่ยมชมหลายโรงงานที่นั่นได้พบว่ามีการลดต้นทุนกันมาก บางบริษัทเอาเทปกาวแปะและดึงออกเนื้อก็หลุดออกมาแล้วนั่นแสดงว่าเนื้อพียู ไม่มีแรงยึดเกาะที่ดีหรือไม่ก็ลองฉีกดูบางบริษัทฉีกขาดได้ง่ายราวกับกระดาษ นั่นหมายความว่าเป็นการลดต้นทุนในเรื่องราคาผ้าทำให้โครงสร้างผ้าไม่ดีนี่ เป็นแค่บางตัวอย่างที่ยกมาให้ดูกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรมองเรื่องราคาเพียง อย่างเดียวในการตัดสินใจเลือกซื้อหนังเทียมพียูหนังเซมิพียูก็คือหนังเทียม ที่เหมือนหนังเทียมที่เหมือนหนังเทียมพียู wet process เพียงแต่ว่าชั้นผ้าที่ผ่าการเคลือบเนื้อพียูจะมาใช้เป็นพีวีซีแทนยังคงชั้น สีและกาวเป็นพียูเพื่อรักษาสัมผัสของความเหมือนหนังแท้ของพียูอยู่หนังพีวีซีคือหนังเทียมราคาถูกที่สุดในหมู่หนังเทียมทุกชนิด