นาฬิกาข้อมือ แบบไขลาน และแบบออโต เป็นอย่างไร

                                                

          นาฬิกาข้อมือระบบไขลาน และระบบออโต เป็นความชาญฉลาดของคนรุ่นก่อน ที่ต้องใช้สติปัญญาคิดค้นกลไก ซึ่งประกอบด้วยเฟืองเป็นหลัก ต้องอาศัยฝีมือช่างผลิตชิ้นส่วน(Watch Maker) ประกอบด้วยเฟืองเป็นหลัก ด้วยความอดทน ใจเย็น จึงทำให้นาฬิกาประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสูง ในปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องจักร อัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ ในการผลิตชิ้นส่วนทำให้นาฬิการะบบไขลาน และระบบออโต มีคุณภาพ และผลิตได้ปริมาณมากมาย จึงทำให้ ราคาถูกลง และแม้นกระทั่งการผลิตเลียนแบบ ซึ่งอาจเรียกว่าของก๊อป (ReplicaWatch) การดูแลรักษาก็จะแตกต่างกัน

                                               

          นาฬิกากลไก มีแบบธรรมดา คือระบบไขลาน เมื่อหมดลานจะหยุด กับแบบประเภท ไม่ต้องไขลาน แต่ต้องนำมาสวมใส่ นาฬิกาจะขึ้นลานโดยอัตโนมัติ หรือเรียกว่า นาฬิการะบบออโตเมติก และอาจสามารถใส่ระบบไขลานบวกลงไปอีกได้ด้วย สอง ระบบ ผู้ใช้บางท่านไม่เข้าใจ และบ่นว่า นาฬิกา ไม่เดิน เดินๆ หยุดๆ ทั้งๆ ที่นาฬิกาปกติ เนื่องจากผู้ใช้ดูแลรักษานาฬิกาประเภทนี้ไม้ถูกต้อง งานดูแลรักษาจะได้แก่การ ล้างและทำความสะอาดเครื่อง เมื่อเครื่องเดินช้าลง การถอดจะต้องทำด้วยความปรานีต และให้สะอาดจริงๆ อาจใช้เครื่องล้าง Ultrasonic (ใช้เสียง ความถี่สูง ชิ้นส่วนนาฬิกาอยู่ในน้ำยาล้าง จะสั่นสะเทือน ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกไป) แต่เนื่องจากนาฬิกาประเภทนี้ประกอบด้วยฟันเฟืองชิ้นเล็กๆเป็นหลักผู้ใช้จึงไม่สมควรทำด้วยตนเองประกอบกับอุปกรณ์ก็คงไม่ครบครับ ผู้ใช้จึงควรให้ช่างผู้มีประสบการณ์ในงานดูแลรักษาทำจะดีกว่า ซึงหาได้ตามศูนย์บริการด้านนาฬิกาทั่วไป นาฬิการาคาแพง การบริการจะเกิดความเสี่ยง กรณีเกิดการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม ดังนั้นค่าบริการจะสูงตามไปด้วย ในบาง กรณีการใช้งานไปนานๆ การทบกระแทก ตกหล่น อาจเกิดชิ้นส่วน เคลื่อน หลุด หรือ หัก ต้องถอดเปลี่ยน ช่างจะวิเคราะห์และบอกสาเหตุ ก่อนทำการซ่อม แต่อย่างไรแล้วนาฬิการะบบไขลาน และระบบออโตก็ยังมีเสน่ในตัวของมันตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้มาจนถึงทุกวันนี้