นาฬิการะบบปฏิทินถาวร (Perpetual Calendar Watch) คืออะไร

นาฬิการะบบปฏิทินถาวร (Perpetual Calendar Watch) คืออะไร

                                        

         นาฬิการะบบปฏิทินถาวร (Perpetual Calendar Watch) คือ นาฬิกาที่มีระบบการเปลี่ยน วันที่ ให้อัตโนมัติ ในเดือนที่มี 30 วัน หรือ 31 วัน รวมทั้งเดือนกุมภาพันธ์ ที่มี 28 หรือ 29 วันก็มีการเปลี่ยนข้ามให้เองโดยอัตโนมัติ พวกนี้ถ้าเป็นนาฬิกาควอทซ์ ก็ไม่ค่อยยาก ระบบอีเล็กโทรนิคจะมีการตั้งโปรแกรมไว้ และจัดการให้อย่างสะดวกง่ายดาย แต่ถ้าเป็นพวกนาฬิกาจักรกล (พวกไขลานและออโต้จะทำค่อนข้างยาก ต้องใช้เฟืองและกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนในการควบคุม) นาฬิกาพวกนี้ มักจะต้องมีเดือน กำกับไว้ให้รู้ด้วยว่าเดือนไหนมีกี่วัน ตลอดจนต้องมีปี บอกให้รู้ว่าปีไหนเป็นปีอธิกสุรทิน ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ จะมี 29 วัน ซึ่งอาจจะบอกเป็นตัวเลขปี 4 หลัก หรือสองหลักเลย หรือ บอกแค่ว่าเป็นปี อธิกสุรธิน (Leap Year)หรือไม่ เช่นมีเลขบอกปี 1-2-3-4 ซึ่งมักใช้เลข 4 แทน Leap year ดังนั้น นาฬิกาพวกนี้จะแพงมาก เท่าที่เห็นยังไม่มีต่ำกว่าหลักแสน และถ้านาฬิกายี่ห้อดังๆ ก็ขึ้นหลักล้านไปเลย ยังมีนาฬิกาอีกพวกหนึ่งที่เจะปลี่ยนวันที่ 30 -31 ให้อัตโนมัติ แต่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ต้องเปลี่ยนเอาเอง พวกนี้ เรียก Aunal Calendar พวกนี้มักไม่มีการบอกปี เพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีกลไกควบคุมตรงนี้ และราคาก็ย่อมเยา ลงมาหน่อย คำว่า Perpetual นี้สำหรับนาฬิกาอื่นๆจะหมายถึง Perpetual Calendar สำหรับ Perpetual Calendar Watch ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องตั้งปฏิทินตลอดชีพ เพราะว่าหลักการทำงานของมันคำนวน ปีอธิกสุรทิน ไปตามรอบทุกๆสี่ปี หรือปีหนึ่งมี 365.25 วัน แต่ว่าในความเป็นจริง แล้ว การโคจรรอบดวงอาทิตย์ในหนึ่งรอบ กินเวลา จริงๆ = 365.25636 หรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง = 0.00636 วันต่อปี

                                          

การคำนวนหาปีอธิกสุรทิน ให้คิดปี ตามปี ค.ศ.

กำหนดให้ปีทั่วไป ให้มี 365 วัน (เดือนกพ. 28 วัน)แต่ปีที่หารด้วย สี่ลงตัว เป็นปี อธิกรสุรทิน มี 366 วัน (เดือนกพ.มี 29 วัน)เช่น 1992 ,1996 เป็นต้น

ข้อยกเว้นที่ 1 ถ้าปีที่หารด้วย 4 ลงตัว แต่ ถ้าปีนั้นหารด้วย 100 ลงตัวด้วย ก็ไม่นับเป็นปี อธิกสุรธิน (กพ.มี 28 วัน) เช่นปี 1400,1500,1700,1800 เป็นต้น

ข้อยกเว้นที่ 2 ถ้าปีนั้นหารด้วย100ลงตัว แต่ว่าหารด้วย 400 ลงตัว ก็ให้นับเป็น ปีอธิกสุรทิน (กพ.มี 29 วัน )เช่นปี 400,800,1200,1600 และปี 2000 ที่เพิ่งผ่านมาเป็นต้น