การกันน้ำ (Water Resistance‏)

การกันน้ำ (Water Resistance‏)

                                            

องค์กรมาตรฐานโลกได้กำหนดมาตรฐาน ISO 2281 สำหรับนาฬิกาที่มีความสามรถกันน้ำโดยนาฬิกาเรือนนั้นๆ จะต้องผ่านมาตรฐานนี้จึงจะสามารถใช้คำว่า 'Waterprof' (วอเตอร์พรูฟ) ประทับไว้บนเรือนได้ นาฬิกาที่กันน้ำเข้าสู่ภายในได้เพราะมีซีลป้องกัน มักใช้วัสดุยางที่มีความเหนียวและยืดหยุ่น โดยใช้ร่วมกับน้ำมันพิเศษเพื่อรักษาความแห้ง กันน้ำและความชื้นเล็ดลอดเข้าสู่ภายในตัวเรือน มาตรฐาน ISO 2281 มุ่งเน้นที่ความสามารถกันน้ำเป็นหลักไม่จำเพาะเจาะจงกับนาฬิกาดำน้ำเท่านั้น แต่รวมถึงนาฬิกาทั่วไปที่ผู้สวมใส่อาจใส่ประกอบกิจกรรมต่างๆ อาทิ ว่ายน้ำ ล้างมือ อาบน้ำ ฯลฯ มาตรฐาน ISO 6425 สำหรับนาฬิกาดำน้ำมีการทดสอบการกันน้ำซึ่งประกอบด้วย

1. แช่นาฬิกาในน้ำลึก 30 เซนติเมตรนาน 60 ชั่วโมง

2. แช่นาฬิกาในน้ำภายใต้แรงดัน 125% ซึ่งมีแรงกดตั้งฉาก 5 นิวตันที่เม็ดมะยมและปุ่มกดต่างๆ นาน 10 นาที

3. แช่นาฬิกาในน้ำลึก 30 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิสลับไปมาระหว่าง 40, 5 และ 40 องศาเซลเซียสนาน 5 นาที โดยในแต่ละอุณหภูมิแช่นาน 1 นาที

4. แช่นาฬิกาในหลอดแก้วที่ปรับแรงดัน 125% นาน 2 ชั่วโมง โดยแรงดันจะถูกปรับให้เท่าระดับที่กำหนดภายใน 1 นาที (เพราะการดำน้ำนักดำน้ำจะลงจากผิวน้ำสู่ระดับความลึกที่ต้องการในเวลาไม่นาน ความดันจึงเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในขณะลงสู่ใต้น้ำ) โดยแรงดันที่เกินจะถูกปรับลดลง 0.3 บาร์ในเวลา 1 นาที และรักษาสภาพในสภาวะนี้นาน 1 ชั่วโมง

5. สำหรับการดำน้ำในแบบก๊าซผสมถังอากาศ (กรณีการดำน้ำลึกและใช้เวลานาน) ทดสอบด้วยการแช่นาฬิกาในหลอดแก้วที่ปรับแรงดัน 125% นาน 15 วัน ในก๊าซผสมสำหรับหายใจที่มีก๊าซฮีเลี่ยมผสมอยู่ด้วยปริมาณมาก แรงดันที่เกินจะถูกปรับลดลงสู่ระดับปกติใน 3 นาที

6. นอกจากนี้การทดสอบที่นอกเหนือจากมาตรฐาน ISO 2281 (แต่ไม่จำเป็นสำหรับมาตรฐาน ISO 6425) คือการวางนาฬิกาในสภาวะแรงดัน 2 บาร์ เพื่อทดสอบว่าอากาศที่เล็ดลอดต้องมีปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/นาที

                                                   

ประเภทการกันน้ำ(Qualification)

นาฬิกาที่มีข้อความประทับรับรองระดับความลึกของการกันน้ำมีความเหมาะสมต่อกิจกรรมประเภทใดบ้าง ดูได้จากตารางด้านล่าง

อัตราการกันน้ำ

ความเหมาะสม

หมายเหตุ

Water Resistance หรือ Water Resistance 50 m.

สามารถใส่ว่ายน้ำ ล้างมือได้.

ไม่เหมาะต่อการดำน้ำลึก

Water Resistance 100m.

สามารถใส่ว่ายน้ำ อาบน้ำ ดำน้ำแบบผิวน้ำ (แบบที่ใช้สนอร์เกิล).

ไม่เหมาะต่อการดำน้ำลึก

Water Resistance 200 m.

สามารถใส่ประกอบกิจกรรมทางน้ำระดับมืออาชีพและกีฬาทางน้ำ.

ไม่เหมาะต่อการดำน้ำลึก

Driver's 100 m ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 6425 เป็นอย่างน้อย.

สำหรับดำน้ำแบบ 'Scuba Diving' แต่เหมาะกับการดำน้ำแบบ 'Technical Diving' หรือ 'Saturation Diving'.

Diver's 100 m และ Diver's 150m ไม่ค่อยมีใช้แล้วในนาฬิกาดำน้ำรุ่นใหม่ๆ

Diver's 200 m หรือ Diver's 300 m.

เหมาะกับการดำน้ำแบบ 'Scuba Diving' แต่ไม่เหมาะกับ การดำน้ำลึกแบบ'Techniacl Diving' หรือ 'Saturation Diving'.

เป็นอัตราที่นาฬิกาดำน้ำทั่วไปสมัยนี้นิยมใช้กัน

Diver's 300+ m.

เหมาะกับการดำน้ำลึกแบบ 'Technical Diving' หรือ 'Saturation Diving' ภายในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซฮีเลียม ปริมาณมาก

นาฬิกาดำน้ำที่ออกแบบสำหรับดำน้ำในกรณี นี้จะมีข้อความ 'Diver's Watch L M ประทับ for Mixed - Gas Diving' เพิ่มที่ตัวเรือน