กำเนิดนาฬิกาของโลก

กำเนิดนาฬิกาของโลก 

ในสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกานั้นมนุษย์เราอาศัยปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องบอกเวลา  เปรียบเสมือนว่าในระยะของหนึ่งวันนั้นกำหนดโดยการโลกหมุนรอบตัวหนึ่งรอบ  ซึ่งสังเกตจากกรที่ดวงอาทิตย์ขึ้นลงจากทิศตะวันออกและลับขอบฟ้าจากทิศตะวันตกจึงนับเป็นหนึ่งวัน 

  ในเวลาต่อมานั้นมนุษย์ได้เริ่มประดิษฐ์นาฬิกาขึ้นมาใช้ โดยเชื่อกันว่านาฬิกาแดดนั้นเป็นการจับเวลาในช่วงยุคแรกสุดของโลก มีใช้กันเป็นเวลามากกว่า 5,000 ปีในอียิปส์ โดยใช้เงาจากแสงแดดที่ส่องลงแผ่นโลหะบนหน้าปัดจะมีการเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆบนหน้าปัด
  นาฬิกาแดดนั้นเป็นนาฬิการุ่นแรก ซึ่งชาวสุเมเรียนเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ใช้นาฬิกาชนิดนี้ ซึ่งแบ่งเวลาเวลาเป็น 12 ช่วง โดยแบ่งช่วงละ 2 ชั่วโมง โดยใช้วิธีการวัดความยาวแสงเงาเป็นมาตรฐานชาวอียิปส์นั้นก็แยกเวลาออกเป็น 12 ช่วงเหมือนกัน โดยใช้เสาหินในการบอกเวลาที่มีชื่อว่า “Cleopratra Needles” ซึ่งการดูเวลานั้นจะดูจากความยาวและตำแหน่งของแสงเช่นเดียวกับชาวสุเมเรียน เพื่อดูเวลาในช่วงกลางวันนั้นเหลือเวลาอีกเท่าไร

  ในส่วนของชาวเยอร์มันนั้นมีการแบ่งเวลาออกเป็นช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนเหมือนกับปัจจุบันที่เราแบ่งกัน ซึ่งการบอกเวลานั้นชาวโรมันจะมีเจ้าหน้าที่คอยประกาศเวลาเพียงเท่านั้น ชาวกรีกนั้นก็ประดิษฐ์นาฬิกาน้ำ โดยใช้วิธีใช้ถ้วยน้ำนั้นเจาะรูจมลงในโอ่งซึ่งเรียกว่า “Clepsydra” โดยดูจากการจมเป็นเครื่องบอกระยะเวลา ต่อมาในปี 250 ก่อนคริตศักราช นักปราชญ์อาร์คมิดิส ได้ทำการพัฒนานาฬิกาน้ำนี้ขึ้นมาโดยเพิ่มการควบคุมความเร็วได้ ซึ่งที่เขาพัฒนานากาให้ควบคุมความเร็วนั้นก็เพื่อนที่จะใช้งานในงานดาราศาสตร์
   ต่อมานั้นได้เริ่มมีการทำนาฬิกาทรายขึ้น ซึ่งเป็นแก้วเก่าสองชิ้นที่มีรูแคบๆกั้นกลางระหว่างแก้วสองชิ้น โดยใช้ทรายเป็นหลักในการจับเวลา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนาฬิการุ่นแรกเลยที่ไม่ได้อาศัยดินฟ้าอากาศ โดยนาฬิกาทรายนั้นจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น


    นาฬิกายุคใหม่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงของ ค.ศ. 100-1300 ในช่วงยุโรปและในจีน คำว่า “Clock” เป็นศัพท์ในทางภาษาฝรั่งเศษที่แปลว่า ระฆัง ซึ่งอาศัยหลักการแรงดึงดูดก่อให้เกิดน้ำหนักในการเคลื่อนบังคับ ซึ่งทำให้นาฬิกาเคลื่อนที่ หอนาฬิกาแห่งแรกในโลกถูกติดตั้งที่มหาวิหารสตร๊าสบวร์กในเยอรมนี

  ในปีค.ศ. 1352 – 1354 และในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานอยู่ และในต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1577 จึงเริ่มมีการกำเนิดของเข็มนาที และในช่วงปี 1656 จึงมีการประดิษฐ์ลูกตุ้มที่ใช้กับนาฬิกา จึงทำให้บอกนาฬิกาได้เที่ยงตรงมาขึ้น หลังจากนั้นนนายปีเตอร์ เฮนไลน์ ได้ประดิษฐ์นาฬิกาพกขึ้น ในช่วงปี ค.ศ.1962 มีการประดิษฐ์นาฬิกาเชิงอะตอมซีเซียม ใช้ในหอดูดาวกรีนิช ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนาฬิกาที่จับเวลาคลาดเคลื่อนน้อยมากในสมัยนั้น