นาฬิกาโครโนกราฟ (Chronograph)

ปัจจุบันหากจะกล่าวว่าไม่มีโรงงานนาฬิกาโรงใดที่ไม่ผลิตนาฬิกา Chronograph คงเป็นไปไม่ได้  ซึ่งนาฬิกา Chronograph กำลังเป็นฟังก์ชันยอดนิยมขณะนี้ “Chronograph” คือที่มาของคำเรียกขานของฟังก์ชันจับเวลา ชื่อที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 คำคือ โครโนส (Chronos) ที่มีความหมายว่า 'เวลา' และ กราโฟ(Grapho) แปลว่า 'การเขียน'(I Write) ซึ่งเป็นผลงานล้ำค่าที่ช่วยให้นาฬิกามีความแม่นยำเที่ยงตรงในการบอกเวลา นอกจากจะบอกเวลาตามปกติแล้ว ยังสามารถใช้จับเวลาที่ละเอียดระดับเศษเสี้ยวของวินาที สามารถจับความเร็วของยานพาหนะ เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ นาฬิการะบบ Chronograph จะแตกต่างจากนาฬิกาทั่วๆไปตรงที่มีเข็มวินาที และเข็ม 1/20 วินาที หรือ 1/100 วินาที แล้วแต่รุ่น อยู่ในเรือนเดียวกัน

 

นาฬิกาโครโนกราฟแบบควอท์ (QuartzChronograph Watch)

นาฬิกาโครโนกราฟ แบบ 3 คอล์ย และ แผ่นวงจร เมื่อกดปุ่มด้านข้าง (Pusher) เครื่องสามารถทำงานในโหมดการจับเวลา ในลักษณะต่างๆ ปกติเครื่องจะเดินบอกเวลา โดยเข็มวินาทีเล็ก ร่วมกับ เข็มสั้น และเข็มยาว ถ้ากดปุ่มบน เป็นโหมดจับเวลา เข็มวินาที ยาว จะเดิน ร่วมกับเข็มเล็กอื่นๆ บอกนาที และ ชั่วโมง ถ้ากดซ้ำอีกครั้ง จะหยุดระบบจับเวลา ถ้ากดปุ่มล่าง จะทำการปรับศูนย์ Set Zero เข็มระบบจับเวลา จะไปที่ตำแหน่งศูนย์ และอาจมีระบบ ดิจิตอล(Digital) ประกอบด้วย เพื่อนับจำนวนรอบ (Round) หรือจำนวนครั้งในการจับเวลา นอกจากนั้นก็ยังใช้แสดง วัน วันที่

นาฬิกาโครโนกราฟแบบออโต (AutomaticChronograph Watch)

นอกจากนาฬิกาโครโนกราฟแบบ Quartz แล้ว ยังมีแบบกลไก(Mechanic) ซึ่งจะมีชิ้นส่วน ความสลับซับซ้อนมากกว่า นาฬิกาข้อมือแบบกลไกทั่วไป อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบมีเข็มเล็ก ๆ บอก วันที่ สัปดาห์ เดือน ปี กลางวัน กลางคืน เป็นต้น อีกแบบคือ คล้ายนาฬิกาQuartz มีกลไก จับเวลา เศษส่วนวินาที นาที ชั่วโมง การจับความเร็ว เป็นต้น และอาจมีระบบ ดิจิตอล(Digital) ประกอบด้วย เพื่อนับจำนวนรอบ (Round) หรือจำนวนครั้งในการจับเวลา นอกจากนั้นก็ยังใช้แสดง วัน วันที่เช่นเดียวกับนาฬิกาโครโนกราฟแบบควอท์

การซ่อม ต้องหาช่างที่มีประสบการณ์ และ ค่าบริการจะสูงพอควร เพราะเป็นงานยาก ไปซ่อมศูนย์ บางแห่ง อาจมีค่าใช้จ่ายสูงมากซึ่งอาการที่ต้องซ่อม ก็คือ การเดินๆ หยุดๆ ของเครื่อง และเข็มวินาที การซ่อม ถอดออกเป็นชิ้นๆ ล้างเครื่อง ตรวจสอบดัดเส้นใย และพบว่า สปริงเลข ๘ และแป้นคลัช (Clutch) ของจักรเข็ม (Osilator Pinion) ชำรุด

 

ขอบคุณบทความจาก

www.watchthailand.net