การเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับคุณ

   

       น้ำหอม ในปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจ เสริมบุคลิก และเป็นสิ่งที่คาดไม่ได้ เพราะน้ำหอมเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นตัวคุณ รสนิยม และ อารมณ์ น้ำหอมสื่อความต้องการ และสร้างแรงดึงดูดอันน่าประทับใจให้เพศตรงข้าม การเลือกน้ำหอมให้เหมาะสมเป็นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคะ

 

ระดับกลิ่นของน้ำหอม สำคัญมากต่อการเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับบุคคลิก

น้ำหอมจะแบ่งกลิ่นน้ำหอมออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้คะ

- Top nose กลิ่นลำดับแรก คือ จะเป็นกลิ่นที่จะได้รับทันทีเมื่อฉีดน้ำหอม จะมีลักษณะหอมสดชื่นและบางเบา กลิ่นแรกนี้จะอยู่ได้ประมาณ 15 นาที และจางหายไปอย่างรวดเร็ว

- Middle nose กลิ่นกลาง ช่วงที่กลิ่นต่อไปจะฟุ้งกระจายตัวอย่างเต็มที่บนผิวกาย จะคงอยู่ประมาณ 2-4 ชั่วโมง กลิ่นกลางนี้ถือเป็นกลิ่นหัวใจของน้ำหอม 

- Base nose เป็นกลิ่นน้ำหอมพื้นฐาน จะเป็นกลิ่นที่มีความเข้มข้นที่สุด ซึ่งจะแสดงกลิ่นเมื่อเวลาผ่านไป ประมาณ 4-6 ชั่วโมง และค่อย ๆ จางหายไปในที่สุด

 

การเก็บรักษาน้ำหอม

วิธีในการเก็บรักษาน้ำหอมควรเก็บรักษานํ้าหอมไว้ในที่ที่มีความเย็น มืด ฝาน้ำหอมปิดสนิท ซึ่งการเก็บนํ้าหอมตามวิธีนี้นั้นจะสามารถเก็บได้ถึง 3 ปีนับจากวันที่ผลิต โดยที่กลิ่นของนํ้าหอมก็จะไม่เปลี่ยนไป

 

กลุ่มของกลิ่นน้ำหอมเหมาะกับคุณ

  - แนวกลิ่นอบอุ่น Classic กลิ่นที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งอบอุ่น หากเป็นน้ำหอมผู้ชายกลิ่นแนวนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าหนุ่มที่ใช้กลิ่นแนวนี้จะเป็นหนุ่มที่ค่อนข้าง ขรึม สุภาพและมีความมั่นคงสูง น้ำหอมกลุ่มนี้มักจะมีส่วนผสมของกลิ่นมัสก์ กลิ่นแบบเปลือกไม้ และกลิ่นแบบเครื่องเทศเล็กน้อยด้วย (Musky, Woody & Spicy)

- แนวกลิ่น Romantic น้ำหอมที่มีกลิ่นแนวโรแมนติกจะมีกลิ่นที่กระตุ้นให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกลึกซึ้งและอบอุ่น นุ่มนวลและอ่อนหวาน แบบใบไม้ใบหญ้า กลิ่นดอกไม้จางๆ 

- แนวกลิ่น Fresh จะเป็นน้ำหอมที่ออกแนวกลิ่นแนวสดชื่น มักจะมีกลิ่นที่ให้ความรู้สึกชื่นเย็นปลอดโปร่ง และสบาย บ่งบอกบุคคลิกที่แจ่มใสร่าเริง และค่อนข้างเป็นกันเอง น้ำหอมกลุ่มนี้มักจะมีส่วนผสมหลักเป็นกลิ่นแบบใบไม้ใบหญ้า กลิ่นแบบผลไม้ตระกูลส้ม รวมทั้งกลิ่นดอกไม้จางๆด้วยคะ

- แนวกลิ่น Sport เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นแนวกระฉับกระเฉง มักจะมีกลิ่นที่ให้ความรู้สึกคึกคัก ตื่นตัว คล่องแคล่วปราดเปรียว และออกจะทันสมัยสักหน่อย น้ำหอมกลุ่มนี้มักจะมีส่วนผสมของกลิ่นแบบผลไม้ตระกูลส้ม กลิ่นแบบทะเล หรือกลิ่นแบบเครื่องเทศรวมอยู่ด้วยนิดหน่อยคะ (Citrus, Ocean & Spicy)