นาฬิกา Momo Design

Momo Design ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1981 บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ Luxury ในช่วงแรกบริษัทให้ความสำคัญในการออกแบบรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณปี 1990 บริษัทได้เริ่มทำแว่นกันแดดและนาฬิกา ด้วยวัสดุพิเศษของทางบริษัท เช่น Carbon Fibre, Titanium และ Magnesium ภายหลัง Marco Cattaneo ได้แยกบริษัท MOMODESIGN ออกมาและขยายแบรนด์จนโด่งดังถึงทุกวันนี้